Paslauga | 10

PROJEKTAI- ES finansuojamų projektų konsultacijos

ES PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI

UAB “Reklamos4” komanda padeda kurti, ruošti ir  įgyvendinti projektus, kuriuos finansuoja Europos sąjungos paramos fondai. Įmonės plėtra neišvengiamas procesas, ypatingai jeigu jau senai svajojote išpopuliarinti savo prekinį ženklą ar su nauju prekiniu ženklu padidinti pardavimus. Kaip tai įgyvendinti, ar tai įmanoma, kiek tai gali kainuoti ir kaip apkaičiuoti darbų sąmatas padėsime mes su kūrybinių projektų koordinatoriais.

Pirmojo susitikimo metu įsigiliname į įmonės finansinę padėti (nes galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų). Tuomet išsigryniname idėją ar tai bus originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo naujas sukūrimas- tai naujas prekinis ženklas (brendu ir brendingu (ang. „brand“ ir „branding“) ar pakeitimas esamo, t.y. rebrandingas – prekės ženklo transformacija, atnaujinimas, tobulinimas.  Tuomet su jūsų agentūra, kuri jums ruošia projektą sudeliojame darbų planą (galime pasiūlyti savo partnerius, turinčius ilgametę patirtį ekspertus)

 

    1. Prekės, paslaugos logotipo dizaino sprendimo sukūrimas (dizaino tyrimas, dizaino koncepcijos idėjos parengimas ir jos detalizavimas (techninių brėžinių parengimas, techninis aprašymas), maketo, vizualizacijos ar eskizo kūrimas, bandymai, prototipo/pavydžių gamyba 
    2. Rinkodaros inovacijos sukūrimas (rinkodaros metodų įgyvendinimas ir jo detalizavimas). Tai rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos, video reklamos kūrimas ir viešinimas, mobilios rinkodaros programos, reklamos internetiniuose portaluose sukūrimas bei sklaida, straipsnių rengimas ir viešinimas, reklaminių skydelių (banners) kūrimas ir sklaida, internetiniai dienoraščiai (blogs), el. knygos ir kiti el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos ir vadovai.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė:

  • Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.
  • Projekto veiklas reikia pradėti įgyvendinti per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
  • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Paramos dydis:

  • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.
  • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Prioritetas suteikiamas paraiškoms, kurių pareiškėjų ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.