Paslauga | 13

ES INVESTICIJOS
Konkurencingų kultūros produktų diegimas įmonėje „Reklamos4“

 

 

 

 

 

UAB „Reklamos4“ nuo 2022 m. liepos mėnesio įgyvendina projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. Siekiant vykdyti pelningą veiklą COVID-19 paveiktoje rinkoje, projektas padės didinti teikiamų paslaugų patrauklumą, paklausą, bei įmonės produktyvumą.

Projekto metu bus sukurtos lentelės su kodu (pavyzdžiui, QR kodas), kurį bus galima nuskaityti mobiliu telefonu ir taip telefone išklausyti iš anksto įrašytą istorinę informaciją apie objektą, peržiūrėti vaizdo įrašus ar nuotraukas. Informaciją bus galima operatyviai papildyti, pakeisti ar pasiūlyti įvairių pasaulio kalbų. Šiuo informacijos pateikimo principu bus suteikta labai daug informacijos, sutaupyti ištekliai bei sumažintos išlaidos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: UAB „Reklamos4″ konkurencingų kultūros produktų diegimas.

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-310-01-0100.

Projekto pradžia: 2022 m. liepos 20 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.

Projekto vertė: 78 000,00 Eur, Europos Regioninės plėtros fondo finansuojama suma – 50 700,00 Eur.

 


 

 

 

 

 

UAB „Reklamos4“ įgyvendino projektą „Kovai su COVID-19 produktų gamybos technologinės linijos įsigijimas“.

Projektu buvo numatoma įdiegti technologinę įrangą priemonėms, skirtoms kovoti prieš COVID-19, gaminti. Šios priemonės tenkins išaugusį rinkos poreikį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Projekto tikslas – įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktus kovai su COVID-19.

Projekto rezultatas – įsigyta įranga, skirta gaminti produktus kovai su COVID-19.

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama iki 218 963,60 Eur.

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. vasario 9 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2021 m. balandžio 8 d.