Paslauga | 11

ES PROJEKTAI

ES PROJEKTAI

UAB “Reklamos4” įgyvendina projektą „Kovai su COVID-19 produktų gamybos technologinės linijos įsigijimas„.
Projektu numatoma įdiegti technologinę įrangą priemonėms, skirtoms kovoti prieš COVID-19, gaminti. Šios priemonės tenkins išaugusį rinkos poreikį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Projekto tikslas – įsigyti įrangą, skirtą gaminti produktus kovai su COVID-19

Projekto rezultatas – įsigyta įranga, skirta gaminti produktus kovai su COVID-19

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama iki 218.963,60 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2021-02-09

Projekto vykdymo pabaiga: 2021-04-08